• سبد خرید شما خالی است.

بهار کرباسی
در هشتم فروردین سال 55 در شهر سنندج به دنیا آمدند. تمام دوران کودکی و بعد از آن در یک خانه باغ بسیار بزرگ در منطقه خوش آب و هوایی از شهر که متعلق به پدربزرگشان بود و خود آنها نیز در یکی از ساختمان‌های همان باغ سکونت داشتند سپری شد.بهترین زمانی که از نوشتن لذت می‌بردند و اغلب همان زمان را به نوشتن اختصاص می‌دادند 11 شب به بعد است طوری که در آرامش شب به قدری غرق نوشتن می‌شدند که بدون اینکه متوجه باشند تا ساعت 5 و یا 6 صبح مشغولند.

برخی آثار

روژان روژان

روژان

بهار کرباسی

تومان19,800